công văn chỉ đạo về việc thực hiện công tác tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) và kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 – 2/9/2023)

 

Thực hiện công tác tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) và kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 – 2/9/2023);

UBND xã đề nghị cơ quan, đơn vị, các thôn, bản, các doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng anh hùng; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) và kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 – 2/9/2023) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức vệ sinh khuôn viên xung quanh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo sạch, đẹp; treo cờ Tổ quốc, băng Zôn, khẩu lệnh tuyên truyền; tháo gỡ toàn bộ băng Zôn, khẩu lệnh, áp phích đã hết hạn hoặc cũ nát gây mất mỹ quan công cộng (nếu có).

* Thời gian treo cờ Tổ quốc, băng rôn:  từ ngày 19/8/2023 – 05/9/2023.

  1. 14 thôn trên địa bàn xã

– Các thôn, bản thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hành lang, nhà văn hóa và thông báo tới các hộ gia đình trong thôn treo cờ Tổ quốc tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) và kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 – 2/9/2023)

– Căn cứ tình hình, điều kiện của thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao an toàn, tiết kiệm, phù hợp với bản sắc dân tộc của từng thôn, bản.

* Thời gian treo cờ Tổ quốc, băng rôn:  từ ngày 19/8/2023 – 05/9/2023.

          Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn, bản trên địa bàn xã triển khai thực hiện./.

Bài trướcHọp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Bài tiếp theoHưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 – 2/9/2023)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây